Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Hoe geven wij voorlichting?

Hoe geven wij voorlichting?

De belangrijkste doelen van onze voorlichting zijn bewustwording en het bespreekbaar maken van het onderwerp meisjesbesnijdenis. We komen meestal en het liefst met drie jongeren voorlichting geven. Voorlichtingen op middelbare scholen worden vaak gekoppeld aan een eerdere les biologie/seksuele voorlichting en vaak geven docenten vooraf een kleine inleiding op het onderwerp. De voorlichting duurt een totl twee lesuren. In overleg met docenten geven we de voorlichting vorm, maar globeel beginnen we met audiovisueel materiaal, om het onderwerp direct zichtbaar te maken.

Daarna gaan we met de klas in gesprek en al pratende brengen we info over meisjesbesnijdenis over. We brengen info over de herkomst van meisjesbesnijdenis, de redenen, de verschillende vormen en gevolgen, de landen waar het gebeurt, etc. Een van de dingen die we ook erg belangrijk vinden om over te brengen is het feit dat meisjesbesnijdenis vaak gekoppeld wordt aan de Islam en aan Moslims, terwijl het geen Islamitisch gebruik is en het niet in de Koran staat. We laten daarnaast fragmenten zien uit de film 'My sis will be safe'. Dit is een recentelijk opgenomen drieluik dat inzicht biedt in de rol van jongeren in de voorlichting over meisjesbesnijdenis in Burkina Faso, Ethiopië en in Nederland (No Game).

We bespreken wat meisjesbesnijdenis is en waar het voorkomt. Ook kijken we naar de redenen voor meisjesbesnijdenis. Het belangrijkste is natuurlijk dat we erover praten en dat we samen bedenken wat we ertegen kunnen doen. Hoe kun jij ervoor zorgen dat het stopt? Maar nog belangrijker; Hoe kun jij iemand helpen uit je eigen omgeving die misschien ook besneden gaat worden of al besneden is? Aan het einde van het lesuur mogen jullie een vragenlijst invullen. Hier kan iedereen, inclusief de docent(e) zijn of haar mening geven over de voorlichting van No Game.

Aan wie geven wij voorlichting?

No Game geeft voorlichting aan jongeren tot 25 jaar. Dit doen wij in de klas, in buurtcentra en recent zijn wij ook begonnen met voorlichting geven op asielzoekerscentra.

Wij geven voorlichting op uiteenlopende middelbare scholen in Nederland; zowel havo/vwo klassen als vmbo klassen, op 'blanke' en gemengde scholen en bijvoorbeeld ook in Internationale Schakel Klassen. Daarnaast hebben we ervaring in het geven van voorlichting op ROC's en bijvoorbeeld. aan studenten kraamzorg.