Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Onze voorlichting

Hoe geven wij voorlichting?

De belangrijkste doelen van onze voorlichting zijn bewustwording en het bespreekbaar maken van het onderwerp meisjesbesnijdenis. We komen meestal en het liefst met drie jongeren voorlichting geven.

Voorlichtingen op middelbare scholen worden vaak gekoppeld aan een eerdere les biologie/seksuele voorlichting en vaak geven docenten vooraf een kleine inleiding op het onderwerp. De voorlichting duurt een tot twee lesuren. In overleg met docenten geven we de voorlichting vorm, maar globaal beginnen we met audiovisueel materiaal, om het onderwerp direct zichtbaar te maken.

Verder gaan we in gesprek met de klas en al pratende brengen we info over meisjesbesnijdenis over. We brengen info over de herkomst van meisjesbesnijdenis, de redenen, de verschillende vormen en gevolgen, de landen waar het gebeurt, etc. Een van de dingen die we ook erg belangrijk vinden om over te brengen is het feit dat meisjesbesnijdenis vaak gekoppeld wordt aan de Islam en aan Moslims, terwijl het geen Islamitisch gebruik is en het niet in de Koran staat. We laten daarnaast fragmenten zien uit de film 'My sis will be safe'. Dit is een drieluik dat inzicht biedt in de rol van jongeren in de voorlichting over meisjesbesnijdenis in Burkina Faso, Ethiopië en in Nederland (No Game).

We bespreken wat meisjesbesnijdenis is en waar het voorkomt. Ook kijken we naar de redenen voor meisjesbesnijdenis. Het belangrijkste is natuurlijk dat we erover praten en dat we samen bedenken wat we ertegen kunnen doen. Hoe kun jij ervoor zorgen dat het stopt? Maar nog belangrijker; Hoe kun jij iemand helpen uit je eigen omgeving die misschien ook besneden gaat worden of al besneden is? Aan het einde van het lesuur mogen jullie een vragenlijst invullen. Hier kan iedereen, inclusief de docent(e) zijn of haar mening geven over de voorlichting van No Game.

Aan wie geven wij voorlichting?

No Game geeft voorlichting aan jongeren tot 25 jaar. We doen dit vooral in het voorgezet onderwijs, met name in Internationale Schakel Klassen. Ook zijn we soms te gast bij buurtcentra of geven we in samenwerking met andere organisaties voorlichting op asielzoekerscentra.

Download onze folder (in pdf)