Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Professionals (zoals docenten)

Meisjesbesnijdenis is een heftig onderwerp dat mogelijk veel los kan maken bij leerlingen. 
Meisjesbesnijdenis kan ernstige lichamelijke en/of psychosociale gevolgen hebben. Uit ervaring weten we dat meisjes en vrouwen hun eventuele klachten vaak niet aan de besnijdenis koppelen, het hoort voor hen bij ‘het vrouw zijn’. Ook kan de drempel om hulp te zoeken soms erg hoog zijn, door bijvoorbeeld angst, schaamte, gebrek aan kennis en taalproblemen.

Verder praten over meisjesbesnijdenis in de klas
In samenwerking met de Rutgers Nisso Groep (RNG) heeft Pharos een lesmap voor het onderwijs samengesteld. Het doel is dat leerkrachten meisjesbesnijdenis in de klas bespreekbaar kunnen maken. De lesmap bestaat uit lesmateriaal over meisjesbesnijdenis en de gevolgen ervan. Het kan aansluiten bij de reguliere seksuele vorming en past in vakken als biologie, levensbeschouwing en maatschappijleer.

De lesmap kost € 20,- en is te bestellen via de website van Rutgers WPF.
www.rutgerswpf.nl

Geruchten en signalen
Het is belangrijk alert te zijn op signalen van meiden die afkomstig zijn uit landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt.
Signalen die er op kunnen wijzen dat een meisje of bijvoorbeeld haar jongere zusje het risico loopt om besneden te worden:

-           Er circuleren geruchten over een komende besnijdenis (bij het meisje);
-           Er is een buitenlandse vakantie gepland;
-           Er is een verhuizing aanstaande;
-           Het meisje laat voorzichtig zelf iets los

De volgende signalen kunnen een aanwijzing zijn dat een meisje (recent) is besneden:

-           Het meisje is ziek geweest in de vakantie;
-           Er is sprake van schoolverzuim;
-           Het meisje ziet er gedurende lange tijd slecht uit; 
-           Het meisje reageert anders dan voorheen;
-           Ze gaat lang naar het toilet;
-           Ze klaagt over buikpijn;
-           Ze kan zich niet goed concentreren;
-           Ze is stil en teruggetrokken;
-           Ze reageert gesloten of afstandelijk;
-           Ze blijft weg van gezondheidsonderzoeken;
-           Het meisje kan weigeren mee te doen met bepaalde oefeningen of spellen zoals atletiek, springen en fietsen omdat het litteken haar teveel pijn doet.

Verhalen en geruchten zijn niet altijd de juiste signalen. Het is belangrijk om altijd eerst na gaan hoe de geruchten zijn ontstaan en waar de verhalen vandaan komen. Een valkuil is om élke vakantie te zien als een ‘risicovakantie’ of elke vakantieziekte op te vatten als ‘ziek van de besnijdenis’. Het is verder goed te realiseren dat in Nederland veel ouders uit landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, wonen die tegen meisjesbesnijdenis zijn.

Ouders die hun dochter(s) willen laten besnijden zullen waarschijnlijk hun dochter van tevoren niet vertellen dat zij binnen niet al te lange tijd zal worden besneden. Het kan wel zijn dat het meisje zelf iets vermoedt. Het meisje kan u in vertrouwen nemen als zij zich ergens zorgen over maakt. Dit kan de besnijdenisproblematiek betreffen, maar dat hoeft niet altijd. U kunt haar vertrouwen winnen door haar zorgen serieus te nemen. Het is niet eenvoudig voor een meisje om over meisjesbesnijdenis te praten. Zij kan terughoudend reageren omdat ze bang is voor lastige vragen of afkeurende opmerkingen. Het is belangrijk dat u de besnijdenisproblematiek niet te beladen maakt. Een open en actieve houding doorbreekt het stilzwijgen eerder.

(Informatie uit ‘Lesmap Meisjesbesnijdenis’, ontwikkeld door Pharos en Rutgers WPF).

Wat te doen bij signalen van een aanstaande besnijdenis?
Bij een twijfelachtige- of reële risico-inschatting op meisjesbesnijdenis: vraag advies aan de aandacht functionaris VGV/JGZ of aan de aandacht functionaris kindermishandeling JGZ in uw regio. U kunt ook advies vragen aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Elk AMK heeft een aandacht functionaris VGV en hanteert het ‘Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen’.

Landelijk telefoonnummer AMK: 0900 – 123 12 30.

Omgaan met vragen en verwijspaden

Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van zorgverleners, sleutelpersonen en organisaties binnen uw regio waarmee u contact op kunt nemen voor vragen of advies rondom meisjesbesnijdenis.

Pharos, Landelijk Kennis- en adviescentrum Migranten, vluchtelingen en gezondheid.

Arthur van Schendelstraat 620
3507 LH Utrecht
T 030 234 98 00

www.pharos.nl

Op de website van Pharos vindt u de sociale kaart rondom meisjesbesnijdenis in NL.

Hier kunt u per regio vinden welke zorgverleners en organisaties benaderd kunnen worden voor hulp en meer informatie.

No Game, jongerengroep die voorlichting geeft over meisjesbesnijdenis (onderdeel Pharos)

Arthur van Schendelstraat 620
3507 LH Utrecht
T 030 234 98 00

www.no-game.nl

nogame@pharos.nl

Als een leerling graag (verder) wil praten met een jongere van No Game dan kan dat. Neemt u dan contact met ons op en wij zorgen ervoor dat de jongeren gebeld of gemaild wordt door de No Game vrijwilliger. De samenstelling van de No Game groep is erg divers. Wij hebben zowel vrouwelijke als mannelijke voorlichters en voorlichters met verschillende afkomsten (Somalië, Eritrea, Ghana, Irak, Rwanda en Nederland).

GGD in uw regio

Algemene kennis over de preventie van meisjesbesnijdenis: www.vgv.ggd.nl

GGD SENSE spreekuur voor jongeren t/m 24 jaar: zie de website voor contactgegevens voor Sense per regio.

Centrum Jeugd en Gezin (vraag naar de JGZ verpleegkundige). Zie de website voor contactgegevens per regio.

GGD Hart van Brabant heeft in Tilburg en Den Bosch een speciaal inloopspreekuur voor besneden vrouwen of betrokkenen. Hier vindt u informatie. Of bel met 0900 - 369 69 69 (€ 0,10 per minuut).

Allochtone zelforganisaties en sleutelpersonen

Zelforganisaties zijn belangenorganisaties die zijn opgericht voor en bemenst door de betrokkenen zelf, meestal etnische minderheidsgroepen.

FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland)

FSAN heeft als hoofddoel optimale participatie van Somaliërs in de Nederlandse samenleving en het versterken van de positie van de Somalische gemeenschap in het algemeen. Zij doen veel op het gebied van bestrijding van en (na-)zorg rondom meisjesbesnijdenis en werken daarbij samen met organisaties als Pharos en GGD Nederland.

www.fsan.nl

www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl (informatie over meisjesbesnijdenis in het Nederlands, Engels en Somalisch)

Sleutelpersonen in uw regio

Sleutelpersonen zijn vrouwen of mannen uit de risicolanden die zich actief inzetten

De namen en contactgegevens van sleutelpersonen kunt u vinden op de sociale kaart van uw regio, of door contact op te nemen met Pharos.